Anthony Uittenbogaard

Rond mijn 27e kwam ik vanwege mijn gezondheid een halfjaar thuis te zitten. Ik had de jaren daarvoor alleen gefocust op carriére maken. Maar met teveel tijd voor mijn gedachten kwam ik tot het besluit te focussen op wat ik echt wil: 

            

Architect worden. 

Toen ik weer helemaal gezond was, heb ik mijn baan opgezegd en ben de bachelorstudie Spatial Design aan de HKU gaan volgen. Hierna wil ik een masterstudie Architectuur volgen.

Student Spatial Design

Ik als ontwerper

volgens anderen

Gelaagd

In mijn ontwerp(proces) zit veel diepgang en gelaagdheid.

Warm

Mensen omschrijven mij als een warm en sprankelend persoon.

Georganiseerd

In mijn proces werk ik graag georganiseerd maar laat wel ruimte voor de creatieve chaos.

Behulpzaam

De wensen van de mens staan bovenaan in mijn ontwerpen. 

© 2020 by Anthony Uittenbogaard - Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. anthonyuittenbogaard.com